Filmregissør DDF. Trondheimsbasert frilanser.
hildeosen@gmail.com
Telf +4794218865

Instagram: Staalskjaer
_______________